Koirien perinnöllisistä sairauksista puhutaan paljon.  Koirilla on raportoitu olevan satoja perinnöllisiä sairauksia, joista jotkut ovat levinneet laajalle useisiin rotuihin.  Pennusta on  mahdotonta tietää varmuudella, onko se aikuisena terve ja virheetön.  Koirien jalostus on  keskittynyt nykypäivänä yhä useammin pelkkiin ulkomuoto-ominaisuuksiin, näyttelyissä palkitaan rodun "ääripäitä", vanhemmiksi valikoidaan etenkin näyttelyissä menestyneitä yksilöitä, geenipooli on kaventunut.  On ilmaantunut sairauksia ja ongelmia, jotka olivat lähes tuntemattomia vain neljäkymmentä vuotta sitten.


Koirien geenitutkimus
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki ry
 

Koirien ongelmat eivät selity pelkästään ylijalostamisella, vaan ne voivat johtua myös vääränlaisesta ruokavaliosta ja elinympäristön muutoksista.  Ravinnon osuus koiran hyvinvoinnissa on tärkeää, tästä lisää ruokintaperiaatteeni sivulla.


Vesikoirat ry: jalostus ja terveys

Espanjanvesikoiraa on pidetty suhteellisen terveenä rotuna, mutta nyt suomalaisen populaation kasvaessa on terveysongelmatkin lisääntyneet. Rodun emämaassa ei jalostuskoiria tutkita järjestelmällisesti, niin kuin nyt meillä Pevisan  (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) myötä. 


Alla yleisimpiä espanjanvesikoirien terveysongelmia

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli dysplasia (hip dysplasia, HD)
-periytyy polygeenisesti, ja syntyyn vaikuttavat myös ruokinta ja ympäristötekijät.
-espanjanvesikoirilla tavataan FCI:n kansainvälisen arvosteluasteikon mukaan erittäin runsaasti lonkkanivelen kasvuhäiriötä,
  tilanne on kuitenkin selvästi paranemaan päin.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö eli dysplasia (elbow dysplasia, ED)
-periytyy myös  polygeenisesti, ja syntyyn vaikuttavat myös ruokinta ja ympäristötekijät.
-espanjanvesikoirilla tavattu parisen kymmentä lievää kasvuhäiriötä ja muutama vakavampi

Perinnöllinen harmaakaihi eli HC (hereditary caratact)
-löytynyt muutama eriasteinen

Verkkokalvon etenevä surkastuma eli GPRA (general progressive retinal artophy)
-käsittää suuren joukon perinnöllisiä, eri alkuperästä johtuvia tauteja, jotka vääjäämättä johtavat sokeuteen

Peittyvä periytymistapa tarkoittaa sitä, että sairastumiseen vaaditaan, että koira on saanut virheellisen geenin sekä isältään että emältään (sairas homotsygootti). Yksi virheellinen geeni ei vielä riitä sairastumiseen. Yhden virheellisen ja yhden normaalin geenikopion omaava koira on kantaja (heterotsygootti), eikä itse tule koskaan sairastumaan tautiin, mutta voi sairaaseen tai toiseen kantajaan yhdistettynä saada sairaita jälkeläisiä. Jos koiralla ei ole yhtään virheellistä geenikopiota (terve homotsygootti), hän on terve eikä voi saada PRA-sairaita jälkeläisiä.
Reilun vuoden verran on pystytty geenitestaamaan myös espanjanvesikoiria ja on löytynyt pari sairasta yksilöä.
Kantajien osuus testatuista on kuitenkin aika korkea (yli 30%), joten jalostukseen käytettävät koirat on testattava, jotta ehkäistäisiin kahden kantajan vahinkoyhdistäminen ja siten sairastuvan koiran mahdollisuus.

          Vesikoirien sivuilla selkeä periytymiskaavio

Muita löytyneitä yksittäisiä silmäsairauksia:

 PHTVL/PHPV
Verkkokalvon kehityshäiriö eli RD (retinal dysplasia)
 Cilia aberranta


Autoimmuunisairaudet pitävät sisällään laajan skaalan eri sairauksia, kuten  allergioita, anemioita, Cushingin taudin, sikaripunkin,  kilpirauhasen ja haiman vajaatoiminnan jne.. Autoimmuunisairaudet puhkeavat vain osalle näitä geenejä kantaville koirille, puhutaan näiden koirien altistuneen sairaudelle ja kaikki näitä geenejä kantavat koirat eivät välttämättä sairastu. Perinnöllisen sairauden periytymismekanismista riippuen osa koirista voi olla kantajia eli normaaleja koiria, joilla ei ole oireita, mutta ne voivat tuottaa sairaita jälkeläisiä.
Autoimmuuniongelmat ovat nyt paljon esillä ja tämän periytymismekanismin lisäksi pitäisi saada runsaasti lisää tietoa siitä, että mikä vaikutus autoimmuuniongelmiin on elinympäristöllä, ruokinnalla, riittävällä vitamiinien ja hivenaineiden saannilla (vastustuskyky),  lääkkeillä, rokotteilla....

*Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi)

Kaikilla roduilla esiintyy hypotyreoosia, myös espanjanvesikoirilla. 
Lyhyellä aikavälillä (2006-2008) löytyi espanjanvesikoirista paljon vajaatoimintaa ja sitä alettiin tutkia enemmän.
Vieläkään (2009) periytymistavat yms. eivät ole selvillä.
Nyt kun tämä ongelma huomioidaan jalostuksessa, päästään toivottavasti parempiin tuloksiin jatkossa.

Vajaatoiminnan tunnistaminen  on joskus hankalaa pelkkien oireiden mukaan.
 Hoitona on tyroksiinin päivittäinen antaminen, jolla elimistö normalisoidaan.
Koiralla vajaatoiminta johtuu pääsääntöisesti kilpirauhaskudoksen tuhoutumisesta. 

Hypotyreoosi todetaan laboratoriotestein. Tauti puhkeaa tavallisimmin n. 2-6 vuoden iässä.
Ensimmäinen merkki on vasta-aineiden ilmestyminen verenkiertoon. Tämä on
yleensä parhaiten havaittavissa 1,5-2,5 vuoden iässä. ns. TGAA testillä. (negat/posit.)
Positiivinen tulos auttaa seuraamaan, kehittyykö koiralle hypotyreoosi. Koiralle se merkitsee ei-jalostukseen -statusta.

Yli kolmevuotiaalle ja positiivisille kannattaa tehdä perinteinen T4 ja TSH-testit sekä niiden suhde.
Näillä saadaan tietoa kilpirauhasen toiminnasta tai toimimattomuudesta. 

*Haiman vajaatoiminta
*Munuaisten vajaatoiminta

  -löytynyt muutama  sairastunut

Allergiat ja varsinkin atopia

Allergiat vaikeuttavat koiran elämää huomattavasti ja ovat hankalia todettavia.
Näistä kaipaisi enemmän tilastotietoa tämän hetken tilanteesta.Purentaviat, Hammaspuutokset, hammashoito
n. 10 % espanjanvesikoirista todettu. Periytyviä, ei-jalostukseen.
Saattavat olla pelkkiä kosmeettisia haittoja tai jopa elämänlaatua heikentäviä.

Kivesvika
Muutama % uroksista on kivesvikaisia. Periytyvä vika, mutta "kaava" ei selvillä.

Kuurous
Ei tietoa ongelmista. Liittyy usein valkoiseen väriin.

Häntämutka   
Häntämutkasta ei yleensä ole haittaa koiralle, mutta
nykytietämyksen mukaan sairaus liittyy luun muodostuksen häiriöihin. 
Koiralla, jolla on synnynnäinen häntämutka, saatetaan todeta myös muita luun muodostuksen häiriöitä 
kuten alaleuan surkastumista, selkärangan nikamamuutoksia ja kasvuhäiriöistä niveldysplasiaa. Todettu muutamalla yksilöllä.

Varvasanomalia (short toe anomaly)
ulommaisten etuvarpaiden kasvuhäiriö. Varvasanomalia on periytyvä vika, löytynyt muutamalta yksilöltä.

Steriiliys


Ihosairaudet  
FD-ihosairaus (follicular dysplasia) – “karvapuutos”
SA-ihosairaus (sebaceous adenitis)
     Todettu muutamalla yksilöllä 


Esimerkin omaisesti muita sairauksia, vain yksittäisiä tapauksia tiedossa

Sokeritauti (diabetes mellitus)

Epilepsia

Sydänvika

Silmänpainetauti (glaukooma, viherkaihi)
Glaukoomassa silmänpaine kohoaa liian korkealle aiheuttaen näköhermovaurion
Värikalvo surkastuu, ja linssi saattaa irrota, aiheuttaen silmänpaineen nousun ja silmän
koon suurenemisen. Tauti on koiralle erittäin kivulias, ja saattaa johtaa lopulliseen näkökyvyn heikkenemiseen tai sokeuteen. 

Syöpä
Espanjanvesikoirilla ei ole toistaiseksi tavattu syöpälajia, jota olisi esiintynyt
yleisemmin kuin keskimäärin. Populaation alhaisesta keski-iästä johtuen syö-
pätapauksia on ollut vasta muutamia eikä niiden perusteella voida tehdä mitään
johtopäätöksiä rodun syöpäalttiudesta tai rodulle tyypillisistä syövistä.

Megaesophagus (ruokatorven laajentuma)
Tämä on perinnöllinen ruokatorven sairaus. Sairastuneilla yksilöillä on laajentunut ja liikkuvuudeltaan muuttunut 
ruokatorvi, johon kerääntyy ruokaa ja eritteitä. Sulamattoman ruoan ja runsaan syljen oksentaminen sekä 
laihtuminen nuorella iällä ovat tavallisimmat oireet.

Yksittäisiä muita sairauksia